Praktijk MeDe

Welkom,

Praktijk MeDe is een particuliere praktijk voor Remedial Teaching (RT) in Veldhoven.
Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er specifieke pedagogische/didactische hulp verleend wordt aan kinderen die het nodig hebben. Vaak zijn dat kinderen die door een leer- en/of gedragsstoornis lager dan gemiddeld presteren. Het loopt op school vaak niet zoals ouders en leerkrachten hadden verwacht. Praktijk MeDe is er voor kinderen die hulp op maat nodig hebben bij hun leerproblemen. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de meest bekende leerstoornis dyslexie.

Maar ook aan rekenproblemen / dyscalculie, Cito-training, begrijpend lezen, invulling van LGF op basis- en voortgezet onderwijs of invulling van Lwoo voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

 

Praktijk MeDe Remedial Teaching

drs/MSc M.C.J. Debby Merkelbach
Provincialeweg 78C • 5503 HJ Veldhoven
Telefoon: 06 - 251 080 83
E-mail: info@praktijkmede.nl